top of page

בחינה מחודשת של תכניות

כי תמיד טוב עוד זוג עיניים.

השירות הזה נוצר עקב פניות שקיבלתי מאנשים פרטיים לפני בנייה או אדריכלים ומהנדסי בניה:

  • מידי פעם מגיעים אלי אנשים שיש להם תכניות אדריכליות  אבל משהו לא נפתר עם האדריכל או שהם אינם שלמים עם התכנית (המקלחת קטנה מידי,  החלונות גדולים מידי, לא נמצאה פינת עבודה מתאימה, היו רוצים לנצל טוב יותר את החלל וכו') או שהיו רוצים "עין עיצובית" נוספת על התכנון לפני שמתחילים לבנות.

  • לפעמים אדריכלים לא מעוניינים להתעמק בכל הפרטים התכנוניים של פנים הבית והם מבקשים ממני להיפגש לסיעור מוחות למען הלקוחות  שלהם בתחום תכנון הפנים (אני אתייחס לאחסון, קלות ניקיון המקלחת, מיקום השמפו , יצירת נישות מעניינות ושימושיות בקירות ועוד).

  • גם מהנדסי בנייה שרשאים לתכנן ולחתום על גרמושקה ותכניות בנייה, מודעים פעמים רבות למגבלות העיצוביות שלהם ומבקשים שיתוף פעולה למען הלקוחות שלהם.

פגישות כאלה בד"כ נשארות "מאחורי הקלעים" של התכנון והלקוחות של האדריכלים או המהנדסים הללו מאוד מאוד מרוצים.

אפשר לבוא אלי עם תכניות אדריכליות לבחינה מחודשת של התכניות, אני אקשיב ללבטים, אציע אפשרויות או פתרונות נוספים ולפעמים אחזק אתכם בבחירות שעשיתם.

bottom of page